ontdekuwtijd.be


Hoeveel tijd werkt u exact?

Nemen uw verplaatsingen veel tijd in beslag?

Kijkt u veel TV?

Doet u te weinig aan sport?

Hoe zit het met uw bijdrage aan het huishoudelijk werk?


Ontdek uw tijd

Benieuwd naar het antwoord op deze en vele andere vragen over uw tijdsgebruik?

Neem dan deel aan ontdekuwtijd.be, ontdek uw tijdsbesteding en ga na hoe uw tijd met dat van anderen verschilt.