Meer informatie?

Ontdek uw tijd

  • Hoeveel tijd werkt u exact?
  • Nemen uw verplaatsingen veel tijd in beslag?
  • Kijkt u veel TV?
  • Doet u te weinig aan sport?
  • Hoe zit het met uw bijdrage aan het huishoudelijk werk?

Benieuwd naar het antwoord op deze en vele andere vragen over uw tijdsgebruik? Neem dan deel aan ontdekuwtijd.be, ontdek uw tijdsbesteding en ga na hoe uw tijd met dat van anderen verschilt.

Toepassingen

De moduleerbaarheid en de brede inzetbaarheid van MOTUS creeërt vele mogelijkheden voor toekomstig onderzoek om snel en doelgericht gegevens te verzamelen.

De MOTUS-onderzoekstool kan ingezet worden voor elk onderzoek geïntereseerd in het gedrag van mensen (bv. het bestuderen van het pendelgedrag van treinreizigers, het sportgedrag van ouderen, de tijdsbesteding van personen met een fysieke beperking, de werktevredenheid, enz.). Dit zowel naar inhoud als onderzoekspopulatie (bv. werknemers, mantelzorgers, enz.).

Meer informatie?

De MOTUS-software is ontwikkeld zodat het open staat om stap voor stap uit te breiden en mee te gaan met de evoluties in onderzoek en in ICT.

Via volgende links kan u meer informatie over deze ontwikkelen bekomen:

- De MOTUS-website

- De TOR-website